Privacy statement

Privacybeleid Oud-Asopos de Vliet

Versie 1, laatst aangepast 11-1-2019

Oud-Asopos de Vliet is dé vereniging voor iedereen die ooit lid is geweest van Asopos, de Vliet of Asopos de Vliet en die Asopos de Vliet wil blijven ondersteunen en betrokken wil blijven door herinneringen te delen en Asopos en haar leden te ondersteunen met raad en daad. Bij de uitvoering hiervan ontkomen we er niet aan diverse persoonsgegevens te verwerken. Hier vind je meer informatie over de verwerking van je gegevens en je rechten.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Oud-Asopos de Vliet, statutair gevestigd te Leiderdorp, Zijlstroom 137 (5353 NN)

Website          www.oud-asoposdevliet.nl

E-mail              info@oud-asoposdevliet.nl

KvK                  28100026

Vanwege de aard van de vereniging hebben we geen correspondentieadres of telefoonnummer. Eventuele correspondentie kan gericht worden aan de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet:

Adres              Zijlstroom 137

Postcode        2353NN

Plaats              LeiderdorpVergeet bij schriftelijke correspondentie niet expliciet te vermelden dat het een bericht voor Oud-Asopos de Vliet betreft.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken verkrijgen we van jou, bijvoorbeeld door je aanmelding voor één van onze activiteiten, je aanmelding als lid bij onze vereniging of je contactverzoek met ons. In een heel enkel geval krijgen wij je contactgegevens van een derde partij (doorgaans is dit A.L.S.R.V. Asopos de Vliet).

Wij verwerken diverse categorieën persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de reden van ons contact.

 Algemeen contact

Wanneer je ons een e-mail of een bericht via de website stuurt dan verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail adres en/of telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats

Dit doen wij om je vraag, opmerking of klacht zo goed mogelijk af te kunnen handelen.

Inschrijving Nieuwsbrief

Wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam

Deze gegevens gebruiken we om je de nieuwsbrief te versturen en te zorgen dat we je bij de juiste naam aanspreken.

Bezoek website

Wanneer je onze website bezoekt (zoals nu waarschijnlijk het geval is) én akkoord gaat met het plaatsen van cookies, verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • Ip-adres

Dit gegeven gebruiken wij om te analyseren hoe onze website presteert en je eventuele login-sessie actief te houden.

Lidmaatschap

Wanneer je lid bent (of wilt worden) van Oud-Asopos de Vliet, verwerken we ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail adres en/of telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • IBAN
 • Gegevens over je lidmaatschap bij Asopos de Vliet

Dit doen wij om een correcte en complete ledenadministratie bij te houden en om het mogelijk te maken de jaarlijkse contributie bij je af te schrijven.

Grondslagen

Natuurlijk verwerken wij al die gegevens niet zomaar. Onze verwerkingen kennen verschillende grondslagen:

 • Noodzaak voor uitvoering overeenkomst

Wanneer je lid bent van de vereniging, zijn wij voor de uitvoering van de overeenkomst genoodzaakt om enkele gegevens te verwerken.

 • Wettelijke verplichting

Wij zijn wettelijk verplicht om enkele persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om financiële administratie te bewaren.

 • Gerechtvaardigd belang

Voor de afhandeling van verzoeken of vragen is er een gerechtvaardigd belang in het verwerken van persoonsgegevens.

 • Toestemming

Wanneer we jou gegevens verwerken op basis van toestemming, dan zullen we dat, per verwerking, afzonderlijk aan je vragen. Zoals bijvoorbeeld bij cookies.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, geven wij niet zomaar door aan anderen. Toch kunnen we in bepaalde gevallen gegevens uitwisselen met derden. Oud-Asopos de Vliet kan voor de eerder genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van anderen, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. Deze mogen jouw gegevens alleen verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Het kan ook zijn dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen je gegevens nooit aan iemand anders geven voor commerciële doeleinden, tenzij je daar expliciet mee akkoord bent gegaan.

Bewaren van gegevens

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die we eerder in deze verklaring hebben genoemd. Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden omdat we ons moeten houden aan een wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht. Zo zullen we bepaalde gegevens rondom contributie 7 jaar bewaren. Andere gegevens worden uiterlijk twee jaar na beëindiging van je lidmaatschap vernietigd.

Beveiliging van gegevens

Oud-Asopos de Vliet heeft jouw gegevens op meerdere manieren beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Online maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jij je registreert, of middels onze website gebruik maakt van onze dienstverlening.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek, ontvang je binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben. Je kunt altijd een verzoek doen om je gegevens aan te laten passen, aan te vullen, te verwijderen, te anonimiseren of af te schermen. Je kunt ook een toestemming die jij ons eerder hebt gegeven, intrekken.

Ook kun je verzoeken om de overdracht van je gegevens, of bezwaar aantekenen tegen de verwerking vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij gegevens verwerken, laat het dan vooral aan ons weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.