Overlijden Thony Wezelenburg

Onlangs is bij ons het verdrietige nieuws binnengekomen dat Thony Wezelenburg, een van de oprichters van onze prachtige ALSRV, is overleden. Hij heeft in het eerste bestuur van Asopos gezeten en hier de functie van Ab Actis vervuld. Hierna heeft hij in het tweede bestuur van Asopos gezeten als Commissaris Materieel. Wij wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Als eerbetoon aan Thony en het werk wat hij heeft verricht voor het fundament van het Asopos de Vliet wat wij vandaag de dag kennen en waar wij elke dag van kunnen genieten, hebben wij hieronder de ontstaansgeschiedenis van de vereniging nog kort neergezet.

''In 1960 besluiten enkele roeiers van Njord om hun lidmaatschap van het Leidsch Studenten Corps te beëindigen, omdat de aldaar heersende sfeer hen niet langer bevalt. Ze willen als niet-corpslid bij Njord blijven roeien, maar Oud-Njord denkt daar anders over: geen knorren op Njord! Omdat de andere studentenroeivereniging in Leiden, De Vliet een damesvereniging is schrijven De Heeren zich in bij burgerroeivereniging Die Leythe. Hier vormen ze met twee ex-Dudok van Heel roeiers en een aantal vrienden twee ploegen, maar na geruime tijd hebben ze het ook op Die Leythe wel gezien. De Heeren besluiten de mogelijkheid te onderzoeken om zelf een roeivereniging op te richten.

Na een aantal keren overleg met de heer Gijsman, de voorzitter van Die Leythe werd de conclusie getrokken: '...ofwel een volledig zelfstandig ALSRV, vanaf het begin met eigen terrein, gebouw en materiaal et cetera te doen oprichten, ofwel op dit moment af te zien van een eigen roeivereniging en het roeien van studenten bij Die Leythe te stimuleren.’ Nadat de Sportraad zich akkoord verklaart met een volledig zelfstandigheid van de ALSRV kan het oprichten beginnen. Een van de mannen van het eerste uur Dick Oudshoorn heeft uit de Griekse mythologie een riviergod opgevist die 27 dochters heeft, hij is genaamd... Asopos! Op 19 juni 1963 is het dan zover: de statuten worden bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Vanaf dat moment bestaat de A.L.S.R.V. Asopos met oprichtingsdatum 1 oktober 1962, de dag waarop de eerste echt stappen tot oprichting werden ondernomen. Een onderkomen wordt gevonden op het terrein van de Koninklijke Grofsmederij op het Waardeiland waar het leegstaande steenfabriekje Canton genoeg ruimte biedt voor roeiboten. Dezelfde dag nog gaat de Sportraad akkoord met de aankoop van een twee-met-stuurman, een overnaadse vier en een toervier van Phocas. Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden moet men lid zijn van de Roeibond. Op voordracht van Dudok van Heel, Phocas en de Vliet wordt de A.L.S.R.V. Asopos op 15 december 1963 als volwaardig lid van de NRB aanvaard. In het najaar van 1963 gaan acht leden voor het raceroeien. Op de wedstrijden van de Westelijke Roeibond op het Galgewater, wappert de Asoposvlag in april 1964 voor het eerst fier naast die van de grote verenigingen. Het gaat goed met de vereniging, het aantal leden stijgt, het botenpark is uitgebreid van nul naar negen, en de accommodatie is verbeterd. Ook verschijnt het verenigingsblad 'De Eilander Koerier' ten tonele waarvan de naam later wordt veranderd in de 'Asopos-t'.

Op 27 februari 1965 volgt dan de officiële opening van het gebouw. Het doorzettingsvermogen van de oprichters Dick Oudshoorn, Hidde Brongersma, Thony Wezelenburg, Jan Pasveer, Hans van Doorm, Jan van Oijen, Hans Elsevier, Ruub Hekster en Leen van der Graaff is beloond.''