Kernwaarden van Oud Asopos de Vliet

OAV is dé vereniging voor iedereen die ooit lid is geweest van Asopos, de Vliet of Asopos de Vliet en die Asopos de Vliet wil blijven ondersteunen en betrokken wil blijven door herinneringen te delen en Asopos en haar leden te ondersteunen met raad en daad.

Samenbrengen

Oud-Asopos de Vliet faciliteert reünies voor oud-leden van Asopos de Vliet. Zo is er de jaarlijkse grote oud-ledendag in het voorjaar, maar worden ook diverse diners en bijeenkomsten georganiseerd door het jaar heen.

Verbinden

Oud-Asopos de Vliet is een netwerk van oud-leden en verbindt deze met Asopos de Vliet, haar bedrijfspartners en andere betrokkenen. Zo krijgen leden de kans om betrokken te blijven bij het reilen en zeilen van Asopos de Vliet.

Onthouden

Oud Asopos de Vliet ondersteunt bij het vastleggen en de overdracht van de geschiedenis van Asopos de Vliet. Zo kunnen leden bijvoorbeeld hun historische objecten via OAV aan Asopos de Vliet doneren.

Doneren

Oud-Asopos de Vliet ondersteunt Asopos de Vliet met een jaarlijkse donatie die bijeen gebracht wordt door de leden van OAV. Van al het lidmaatschapsgeld dat OAV ontvangt, wordt het grootste deel aan Asopos de Vliet geschonken.

Het huidige bestuur

Het bestuur van Oud-Asopos de Vliet bestaat uit enthousiaste oud-leden van Asopos de Vliet. De meeste bestuursleden nemen voor meerdere jaren zitting in het bestuur. We zijn op dit moment op zoek naar nieuwe bestuursleden, klik hier voor de vacature. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Kevin Keene

Bestuurslid Algemeen

Kevin Keene is lid geworden in 2010 en versterkt sinds 2016 het OAV-bestuur. Kevin houdt zich o.a. bezig met de organisatie van de activiteiten en beheer van de website.

Matthijs de Graaf

Voorzitter

Al vanaf zijn eerste jaar lidmaatschap in 2007 zet Matthijs zich op diverse fronten in voor Asopos de Vliet. Ruim 10 jaar later stapt hij in het bestuur van OAV om al vlug de voorzittershamer van zijn voorganger over te nemen.

Susanne Ottenheym

Secretaris

Suus is lid geworden van Asopos de Vliet in 2012 en was actief in vele verschillende commissies. Tegenwoordig heeft ze haar eigen fotografiebedrijf en ondersteunt ze het bestuur van OAV als secretaris.

Femke Stegwee

Bestuurslid communicatie

Femke heeft zich binnen Asopos beziggehouden met diverse commissies en het coachen van verschillende ploegen. Inmiddels staat ze voor de klas en verzorgt ze de communicatie van Oud-Asopos de Vliet.

Jacoline Hoogenboom

Secretaris

In 2008 is Jacoline lid geworden van Asopos de Vliet en sinds 2016 versterkt zij het bestuur van Oud Asopos de Vliet in de functie van secretaris.

Yuri Noordam

Bestuurslid Communicatie

Yuri is tijdens zijn bestuursjaar als voorzitter in 2012-2013 al eens onderdeel geweest van het OAV-bestuur. Vandaag de dag houdt hij zich bezig met de (sociale) media en evenementen van OAV.

Milou van den Broek

Bestuurslid werving

Milou is in 2012 lid geworden van Asopos de Vliet. Zowel roeiend als in commissies is ze erg actief geweest. Sinds 2018 houdt ze zich bezig met de werving van nieuwe leden voor OAV.

Pieter Oudshoorn

Penningmeester

Pieter is jarenlang actief geweest als roeier en coach. In 2013-2014 is Pieter praeses geweest van Asopos de Vliet. Binnen OAV is Pieter penningmeester.